Begravning utomlands

januari 14, 2020
av admin
  • death-2421820_1280 (1)

I samarbete med Lavendla

Att anordna en begravning utomlands av en släkting eller närstående är en önskan som många bär på. Det kan handla om någon som bott i Sverige antingen i stora delar eller i slutet av sitt liv, men som man vill ska få sin sista vila nära sitt ursprung. Andra har kanske haft någon speciell plats i annat land som legat varmt om hjärtat, där den har önskat bli begraven. Det kan också röra sig om någon som dött i annat land, och behöver transporteras tillbaka till Sverige för att kunna begravas här.

Att ordna en begravning i annat land är självklart inte lika enkelt som att göra det i Sverige, eftersom det kräver transport av kistan eller urnan, arrangering av en begravningsceremoni samt olika administrativa förberedelser. Begravningsbyrån Lavendla kan dock ordna allt detta. Läs mer här.

Dokument och pappersarbete

Mycket pappersarbete behöver göras innan en avliden kan transporteras och begravas utomlands. Det rör sig om många dokument som behöver översättas och godkännas i det andra landet. Att ordna detta är praktiskt taget omöjligt på egen hand och man behöver istället ta hjälp. En begravningsbyrå med höga juridiska kompetenser, som ovan nämnda Lavendla, är att rekommendera. Eftersom arbetet kan ta viss tid är det klokast att kontakta en begravningsbyrå omedelbart efter dödsfallet.

Transporten är kostsam, åtminstone om kroppen behöver flygas. En hermetiskt tillsluten zinkkista behövs på ett flygplan innesluten i flertalet emballage. Kollit lär väga över 150 kg, vilket sett till en kostnad på ofta över 100 kr för varje kg kan innebära ett ganska högt belopp. Man bör ställa sig frågan huruvida man ska ordna med en begravning utomlands. Vanligtvis finns det dock ett dödsbo med ganska stora ekonomiska tillgångar, så anser man att det är värt det innebär det för många inte något större ekonomiskt bekymmer. Ingen behöver ju begravas mer än en gång så att investera lite i begravningen kan mycket väl vara värt det för att personens sista vila ska bli så bra och hedrande som möjligt.

Skriv en kommentar eller tipsa oss om något