Få hjälp på hemmaplan när du är utomlands

april 26, 2023
av admin
  • Namnlös design – 2023-04-26T104103.585

Om du ska resa utomlands, åtminstone en längre tid, kan det vara en bra idé att skriva en fullmakt till någon som du litar på där hemma. En fullmakt gör att den personen kan skriva på avtal och liknande i ditt ställe. Du kan ha användning av en fullmakt om du exempelvis ska göra en bostadsaffär eller sälja din bil under tiden du är utomlands.

Två olika typer av fullmakter

Det finns två olika typer av fullmakter. Den ena kallas för generell fullmakt och den anda för en specifik fullmakt. En generell fullmakt ger fullmäktige befogenheter att fatta beslut och agera inom alla områden, medan en specifik fullmakt endast gäller för det särskilda ärendet som ni har skrivit fullmakt för.

Generell fullmakt

En generell fullmakt bör skrivas med största varsamhet och endast till någon som du har mycket stort förtroende. En sådan fullmakt kan skrivas om du exempelvis ska resa bort under en längre tid och inte riktigt vet vad som kan komma att hända på hemmaplan.

Specifik fullmakt

En specifik fullmakt kan upprättas om du till exempel måste resa utomlands mitt i en bostadsaffär eller liknande. Den är inte lika bred och ger endast fullmäktige befogenheter att agera utifrån det ärende ni har skrivit fullmakt om.

Viktigt att tänka på när du skriver fullmakt

En fullmakt är ett viktigt juridiskt dokument och det är av största vikt att allting går rätt till när den upprättas. Om något med fullmakten är otydligt eller oklart finns det en risk att den inte kommer att gälla.

Information som bör finnas med på en fullmakt

  • Fullmaktsgivaren och fullmäktiges personuppgifter. Fullständigt namn, personnummer och gärna adress och telefonnummer.
  • Hur länge fullmakten ska vara giltig. Viktig information eftersom den annars gäller tillsvidare.
  • Syftet med fullmakten. Här bör ni skriva om det är en generell fullmakt eller om det är en specifik fullmakt. Och i så fall vilket ärende och vilka befogenheter som fullmaktsgivare ger till fullmäktige.
  • Namnteckning från alla parter.
  • Vidimering. Vanligtvis behöver en fullmakt vidimeras av minst två personer. Det innebär att två utomstående behöver skriva under att de bevittnar att namnteckningarna och informationen på fullmakten stämmer. Om fullmakten ska vara officiell, exempelvis till myndigheter kan det krävas en notariestämpel som bevisar äktheten.

Det går oftast bra att använda en mall för fullmakt eller att skriva en egen. Men vissa företag har egna mallar som de vill att du använder.

Skriv en kommentar eller tipsa oss om något